Date generale

 • Unitatea şcolară: Gimnaziul nr.67 din s. Revaca, mun. Chişinău
 • Tipul instituţiei de învăţământ : Gimnaziu
 • Limba de predare: Limba româna
 • Adresa instituţiei de învăţământ: mun. Chişinău, satul Revaca, strada Ștefan cel Mare și Sfînt nr.17
 • Telefon de contact: 022-380-019
 • Poşta electronică :  gimnaziul.67@gmail.com
 • Suprafaţa totală – 408,8 m²
 • Capacitatea de proiect — 100 de locuri

Populaţia şcolară

 • Număr de elevi: 67 de levi
 • Număr de clase: 8 clase
 • Provinienţă : mediu rural
 • Personalul  instituţiei
 • Personal didactic: 13
 • Personal de conducere: 2 din numărul total de cadre
 • Personal nedidactic: 1
 • Personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire: 8

Localizarea geografică, scurt istoric despre Gimnaziul nr.67

Satul Revaca este suburbie a municipiului Chişinău, situată la latitudinea 46.9086 longitudinea 28.9447 și altitudinea de 37 metri față de nivelul mării. Satul are o suprafață de circa 0,64 kilometri pătrați, cu un perimetru de 5,06 km. Localitatea se află la o distanță de 23 km de municipiul Chișinău. Această localitate este în administrarea or. Sîngera. Revaca a fost atestată pentru prima dată la 28 iulie 1760 cu denumirea de Pigorgani, Cârneață Ră.
Are o populaţie de aproximativ 1250 locuitori, conform datelor statistice de la recensământul 2014, 325 de case locuite şi 300 de loturi pentru construcţii ( tinerii căsătoriţi).

Gimnaziul nr.67 este situat în centrul satului Revaca, are la destinaţie:

– Un bloc pe o suprafaţă de 408,8 m 2 ;

– Cazangerie –30,0m 2 ;

– Lotul din jurul şcolii– 0,08 ha;

– Terenul sportiv – 0,3 ha.

Şcoala cu clasele a I-a – a IV-a datează din anul 1954, construită cu contribuţia locuitorilor satului Revaca, ca şcoală începătoare. În anul 1974 s-a costruit o anexă a şcolii începătoare – cu trei săli de clasă, biroul directorului, cancelaria profesorilor şi sală de festivităţi. Din anul 1974 a fost numită – şcoală de 8 ani, iar în 1988 s-a numit şcoală medie incompletă nr.67. Titlul de gimnaziul nr.67 a fost primit în anul 1999, prin ordinul nr.1752 din 08.10.1999 al Departamentului Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport mun.Chişinău.

Gimnaziul dispune de : apeduct; curent electric de 220V; telefon; internet şi sistem de încălzire cu calorifere, încalzirea se face prin centrala proprie racordată la reteaua de gaze naturale. Cladirea gimnaziului a fost renovată în anul 2006, prin obţinerea unui proiect cu FISM – II şi cu suportul Primăriei or.Sîngera şi a părinţilor. Mobilierul a fost donat de FISM –II, o parte şi o altă parte de Camera de Comerţ “ Moldo -Belgiană”.

La moment unitatea funcţionează în cladire cu destinaţie de şcoală, capacitatea după proiect este de 100 elevi. Spaţiul de învăţămînt :

– 7 săli de clasă pentru clasele I-IX;

– Bibliotecă;

– Cancelarie pentru profesori împreună cu sala de calculatoare ;

– Biroul directorului ;

– Arhivă;

– Sală de festivităţi, Sala de festivităţi şi biblioteca sunt folosite şi ca săli de clasă, la necesitate.

În anul de studii 2020-2021 reţeaua de clase a fost constituită din 8 clase cu 67 de elevi:
– Ciclul primar – 4 clase cu 35  de elevi;
– Ciclul gimnazial – 4 clase cu  32 de elevi.

Lista cadrelor de conducere și didactice, gimnaziul nr.67

Nr. d/r Numele, prenumele  

Studii

Data angajării Denumirea funcției Grad didac

tic

Vechime în muncă
1 Iurco Valentina Superioare 15.08.1982 Director/ / profesor de matematică II 24 // 39 ani
2 Țurcan Valerii Superioare 15.08.1988 Profesor de ed.fizică II 34 ani
3 Popașenco Zinaida Superioare 01.10.1994 Învățătoare la cl.primare II 43 ani
4 Draguțan Oxana Superioare 01.09.1999 Învățătoare la cl.primare II 26 ani
5 Zgureanu Rita Superioare, masterat 02.09.2004 Director adjunct / /prof de matematică I 9 // 18ani
6 Gîrbu Anatolie Superioare, masterat 03.09.2012 Profesor de religie 9 ani
7 Cebotari Natalia Superioare 01.09.2016 Profesoară de l.franceză II 36 ani
8 Greceaniuc Ioana Medii speciale 03.09.2018 Învățătoare la cl.primare 24 ani
9 Groza Lucia Superioare 01.09.2020 Profesor de fizică II 34 ani
10 Scripcaru Liudmila Superioare 01.09.1981 Profesor de limbă română 40 ani
11 Zubcu Ion Superioare 01.09.2020 Profesor de chimie, biologie 40 ani
12 Bodrug Cristina Studentă anul 4 01.09.2020 Profesor de limbă română 7 luni
13 Bou Nadejda Superioare, masterat 17.11.2020 Profesor Educație pentru societate II 4,2 ani